Asigurări de sănătate

Posted by Asigurări

asigurari Asigurarea medicală în Germania
Locuieşti de mai mult timp în Germania sau abia acum te-ai mutat? Dacă eşti înregistrat cu o locuinţă în Germania, eşti obligat de lege să ai o asigurare medicală, conform paragrafului 193 VVG, legea cu privire la asigurarea obligatorie. Conform legii, societatea de asigurări trebuie să fie recunoscută oficial în Germania. Asigurarea trebuie să acopere cel puţin tratamentele de tip staţionar şi ambulatoriu. Contribuţia proprie pe an pentru tratamentele de tip staţionar şi ambulatoriu poate să ajungă până la 5.000 € pe an. Pentru perioada în care nu ai fost asigurat trebuie să plăteşti din urmă pentru fiecare lună de neasigurare.

Asigurarea medicală de stat aparţine sistemului social de asigurări în sistem public, la care angajaţii sunt obligaţi să contribuie.

Asigurările în sistem public în Germania

Sistemul social de asigurări în sistem public este compus din următorii piloni:

Asigurări medicale pentru români...

care locuiesc pe o perioadă limitată în Germania.

Fără contribuţie proprie, fără plata din urmă a sumelor obligatorii, fără mărirea sumelor.Asigurări pentru şantier

La protecţia unei asigurări de răspundere civilă în sistem privat nu ar trebui să renunţe nimeni. Dacă vă alegeţi tariful pentru familii, atunci toţi membrii vor fi protejaţi împotriva plăţii daunelor de răspundere civilă, chiar şi în străinătate sau în excursii de concediu. Chiar şi atunci când altul a produs dauna, dacă respectivul nu este capabil financiar să restituie banii, atunci Dvs. primiţi de la noi dezpăgubiri, pentru fapta comisă de el.

Tags: Asigurări Asigurări private Asigurări Germania Traduceri Asigurări români Asigurări străinătate Asigurări pensii Asigurări private